بروز رسانی سروهای سری SV200 بر روی Cloud Linux

کلیه سرورهای سری SV200 بر روی Cloud Linux با موفقیت بارگزاری شدند.

1397/09/16