اخبار

1397/09/16 بروز رسانی سروهای سری SV200 بر روی Cloud Linux

کلیه سرورهای سری SV200 بر روی Cloud Linux با موفقیت بارگزاری شدند.

1397/08/27 تغییر قیمت برخی از کالاها

با توجه به نوسانات نرخ ارز و از آنجاییکه محصولات ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد قیمتهای محصولات دچار تغییر خواهد شد.