هاست شرکتی پربازدید

100 ساعت گارانتی بازگشت وجه

LC-1GB


فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 15 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
450,000 تومان
سالانه
LC-2GB


فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 30 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
675,000 تومان
سالانه
LC-5GB


فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 60 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
990,000 تومان
سالانه
LC-10GB


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
1,800,000 تومان
سالانه
LC-20GB


فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 200 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
2,200,000 تومان
سالانه
LC-50GB


فضا : 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 300 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
3,300,000 تومان
سالانه
LC-100GB


فضا : 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 500 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
4,950,000 تومان
سالانه