تعویض فن خنک کننده سرور SV201 و عدم دسترسی ۱ ساعته

سرور SV201 به دلیل شکسته شدن فن خنک کننده CPU و تعویض آن حدود ۱ ساعت از دسترس خارج شده بود و هم اکنون در دسترس می باشد.

1397/02/27