میزبانی پست الکترونیک

100 ساعت گارانتی بازگشت وجه

MAIL-1GB


فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 10 گیگابایت
تعداد ایمیل : 10 عدد


مشاهده اطلاعات بیشتر
MAIL-2GB


فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
تعداد ایمیل : 20 عدد


مشاهده اطلاعات بیشتر
MAIL-5GB


فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 30 گیگابایت
تعداد ایمیل : 50 عدد


مشاهده اطلاعات بیشتر
MAIL-10GB


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 50 گیگابایت
تعداد ایمیل : 100 عدد


مشاهده اطلاعات بیشتر
MAIL-20GB


فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 70 گیگابایت
تعداد ایمیل : نامحدود


مشاهده اطلاعات بیشتر