سرور اختصاصی ویژه
 • Product 1

  DE41-SSD

  • سی پی یو: Core™ i7 6700 Quad
  • مقدار رم: 32GB DDR4
  • فضا: 2x 500GB SSD
  • ترافیک ماهانه: 3.5 ترابایت
  • فضای پشتیبان: 100GB
  • محل دیتاسنتر: اروپا
  • اطلاعات بیشتر: اینجا
  فقط
  ماهانه 612,000 تومان
  1,422,000 هزینه راه اندازی
  خارج از دسترس
 • Product 2

  DE41S-SSD

  • سی پی یو: Core™ i7 6700 Quad
  • مقدار رم: 64GB DDR4
  • فضا: 2x 250GB SSD
  • ترافیک ماهانه: 3.5 ترابایت
  • فضای پشتیبان: 100GB
  • محل دیتاسنتر: اروپا
  • اطلاعات بیشتر: اینجا
  فقط
  ماهانه 612,000 تومان
  1,400,000 هزینه راه اندازی
  خارج از دسترس
 • Product 3

  DE51-SSD

  • سی پی یو: Core™ i7 6700 Quad
  • مقدار رم: 64GB DDR4
  • فضا: 2x 500GB SSD
  • ترافیک ماهانه: 3.5 ترابایت
  • فضای پشتیبان: 100GB
  • محل دیتاسنتر: اروپا
  • اطلاعات بیشتر: اینجا
  فقط
  ماهانه 795,000 تومان
  1,800,000 هزینه راه اندازی
  خارج از دسترس
 • Product 4

  DE61-SSD

  • سی پی یو: Core™ i7 8700 Hexa
  • مقدار رم: 64GB DDR4
  • فضا: 2x 512GB NVMe
  • ترافیک ماهانه: 3.5 ترابایت
  • فضای پشتیبان: 100GB
  • محل دیتاسنتر: اروپا
  • اطلاعات بیشتر: اینجا
  فقط
  ماهانه 975,000 تومان
  2,145,000 هزینه راه اندازی
  خارج از دسترس