سرور مجازی
 • Product 1

  VPS-1GB

  • سی پی یو: 1 هسته
  • مقدار رم: 512 مگابایت
  • فضا: ۲۰ گیگابایت
  • ترافیک ماهانه: ۱ ترابایت
  • محل دیتاسنتر: آمریکا
  فقط
  ماهانه 80,000 تومان
  خارج از دسترس
 • Product 2

  VPS-2GB

  • سی پی یو: 2 هسته
  • مقدار رم: 2 گیگابایت
  • فضا: ۴۰ گیگابایت
  • ترافیک ماهانه: ۵ ترابایت
  • محل دیتاسنتر: آمریکا
  فقط
  ماهانه 195,000 تومان
  خارج از دسترس
 • Product 3

  VPS-4GB

  • سی پی یو: ۳ هسته
  • مقدار رم: ۴ گیگابایت
  • فضا: ۸۰ گیگابایت
  • ترافیک ماهانه: ۵ ترابایت
  • محل دیتاسنتر: آمریکا
  فقط
  ماهانه 380,000 تومان
  خارج از دسترس
 • Product 4

  VPS-4GB

  • سی پی یو: 4 هسته
  • مقدار رم: ۸ گیگابایت
  • فضا: 120 گیگابایت
  • ترافیک ماهانه: ۱۰ ترابایت
  • محل دیتاسنتر: آمریکا
  فقط
  ماهانه 658,000 تومان
  خارج از دسترس
 • Product 5

  VPS-16GB

  • سی پی یو: 6 هسته
  • مقدار رم: ۱۶ گیگابایت
  • فضا: ۲۴۰ گیگابایت
  • ترافیک ماهانه: ۱۵ ترابایت
  • محل دیتاسنتر: آمریکا
  فقط
  ماهانه 1,080,000 تومان
  خارج از دسترس