سرور مجازی

VPS-512MB


سی پی یو : 1 هسته
مقدار رم : 512 مگابایت
فضا : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-1GB


سی پی یو : 1 هسته
مقدار رم : 1 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 150 گیگابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-2GB


سی پی یو : 2 هسته
مقدار رم : 2 گیگابایت
فضا : 70 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 200 گیگابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-3GB


سی پی یو : 2 هسته
مقدار رم : 3 گیگابایت
فضا : 90 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 300 گیگابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-4GB


سی پی یو : 4 هسته
مقدار رم : 4 گیگابایت
فضا : 120 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 450 گیگابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-8GB


سی پی یو : 6 هسته
مقدار رم : 8 گیگابایت
فضا : 160 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 700 گیگابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-12GB


سی پی یو : 8 هسته
مقدار رم : 12 گیگابایت
فضا : 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 1 ترابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
VPS-16GB


سی پی یو : 16 هسته
مقدار رم : 16 گیگابایت
فضا : 250 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 1.5 ترابایت
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر