نمایندگی هاست لینوکس

100 ساعت گارانتی بازگشت وجه

WHM-10GB


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
تعداد اکانت : 10 عدد
کنترل پنل : WHM/Cpanel
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
WHM-20GB


فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 200 گیگابایت
تعداد اکانت : 20 عدد
کنترل پنل : WHM/Cpanel
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
WHM-50GB


فضا : 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 500 گیگابایت
تعداد اکانت : 50 عدد
کنترل پنل : WHM/Cpanel
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
WHM-100GB


فضا : 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 1000 گیگابایت
تعداد اکانت : 100 عدد
کنترل پنل : WHM/Cpanel
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
WHM-200GB


فضا : 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 2000 گیگابایت
تعداد اکانت : 200 عدد
کنترل پنل : WHM/Cpanel
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر