هاست دانلود

100 ساعت گارانتی بازگشت وجه

LD-10GB


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
150,000 تومان
سالانه
LD-20GB


فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 200 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
250,000 تومان
سالانه
LD-40GB


فضا : 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 400 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
460,000 تومان
سالانه
LD-80GB


فضا : 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 800 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
800,000 تومان
سالانه
LD-160GB


فضا : 160 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 1600 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
1,500,000 تومان
سالانه
LD-320GB


فضا : 320 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 3200 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
2,600,000 تومان
سالانه
LD-500GB


فضا : 500 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 5000 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
3,900,000 تومان
سالانه