هاست لینوکس ویژه

100 ساعت گارانتی بازگشت وجه

LS-250MB


فضا : 250 مگابایت
ترافیک ماهانه : 10 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
120,000 تومان
سالانه
LS-500MB


فضا : 500 مگابایت
ترافیک ماهانه : 14 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
LS-1GB


فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
LS-2GB


فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 40 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
LS-5GB


فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 60 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
LS-10GB


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
LS-20GB


فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 140 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر