اخبار

1398/11/30 بروز رسانی پنل و سرویسهای سرور SV201

سرور SV201 به مدت ۳۰ دقیقه به دلیل بروز رسانی در دسترس نخواهد بود. 

1397/09/16 بروز رسانی سروهای سری SV200 بر روی Cloud Linux

کلیه سرورهای سری SV200 بر روی Cloud Linux با موفقیت بارگزاری شدند.