ميزباني وب لينوکس

L-01GB


 • ميزان فضا 1GB
 • انتقال داده (ماهيانه) 10GB
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه ۱ عدد
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
L-10GB


 • ميزان فضا 10GB
 • انتقال داده (ماهيانه) 100GB
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه ۱ عدد
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
L-20GB


 • ميزان فضا 20GB
 • انتقال داده (ماهيانه) 200GB
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه ۱ عدد
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
L100GB


 • ميزان فضا 100GB
 • انتقال داده (ماهيانه) 1TB
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه ۱ عدد
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
Unlimited


 • ميزان فضا نامحدود
 • انتقال داده (ماهيانه) نامحدود
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه ۱ عدد
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
Unlimited - Business


 • ميزان فضا نامحدود
 • انتقال داده (ماهيانه) نامحدود
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه ۳ عدد
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
167,700 تومان
سه ماهه
304,800 تومان
شش ماهه
609,600 تومان
سالانه
1,096,800 تومان
دوساله
1,461,600 تومان
سه ساله

همینک سفارش دهید
Unlimited - Pro


 • ميزان فضا نامحدود
 • انتقال داده (ماهيانه) نامحدود
 • پست الکترونیک نامحدود
 • تعداد دامنه نامحدود
 • کنترل پانل CPanel
 • [ امکانات سرويس ]
213,600 تومان
سه ماهه
388,200 تومان
شش ماهه
793,200 تومان
سالانه
1,464,000 تومان
دوساله
2,012,400 تومان
سه ساله

همینک سفارش دهید