این سرویس جهت استفاده شخصی با شرکتهای کوچک می باشد.

۷ روز گارانتی برگشت وجه

لینوکس برنزی • فضا 500MB
 • ترافیک ماهانه 5GB
 • پست الکترونیک 100 عدد
 • تعداد دامنه 1 عدد
 • زیر دامنه 10 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • پانل CPanel
 • PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
 • امکانات Firewall, cPnginx, Softaculous
لینوکس نقره ای • فضا 1GB
 • ترافیک ماهانه 10GB
 • پست الکترونیک 100 عدد
 • تعداد دامنه 1 عدد
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پانل CPanel
 • PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
 • امکانات Firewall, cPnginx, Softaculous
لینوکس طلایی • فضا 2GB
 • ترافیک ماهانه 20GB
 • پست الکترونیک 100 عدد
 • تعداد دامنه 1 عدد
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پانل CPanel
 • PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
 • امکانات Firewall, cPnginx, Softaculous
لینوکس پلاتینیوم • فضا 5GB
 • ترافیک ماهانه 30GB
 • پست الکترونیک 100 عدد
 • تعداد دامنه 1 عدد
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پانل CPanel
 • PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
 • امکانات Firewall, cPnginx, Softaculous