Categories

Most Popular Articles

 نحوه دسترسی به کنترل پانل هاستینگ

نحوه دسترسی به کنترل پنل Plesk به دو صورت زیر امکان پذیر می باشد :1-با استفاده از نام دامنه که...